ماهی تیلاپیا

تیلاپیا گونه‌ای همه‌چیزخوار ، باقابلیت تکثیر زیاد است که مقاومت بالایی نسبت به شرایط محیطی دارد. ماهی تیلاپیا نسبتاً مقرون‌به‌صرفه است و طعم چندان تندی ندارد. تیلاپیا غنی از پروتئین، ویتامین‌ها و مواد معدنی است. با آگاهی از فیزیولوژی و نیازهای تغذیه‌ای این ماهی شرکت آتلانتیک بر اساس جدیدترین دستاوردهای علمی اقدام به فرموله کردن خوراک با استفاده از مواد اولیه با کیفیت کرده است.

بهره‌گیری از بهترین مواد اولیه با نهایت حساسیت و دقت

بالانس خوراک ازنظر میزان پروتئین و انرژی و سایر پارامترها بر اساس روش‌های نوین جیره نویسی

حاوی ترکیبات محرک سیستم ایمنی و محرک رشد

حاوی ترکیب کاملی از ویتامین‌ها، مواد معدنی و آمینواسیدها

کاهش چشمگیر ضریب تبدیل خوراک (FCR) با به‌کارگیری جدیدترین تحقیقات علمی در زمینه ی فرمولاسیون خوراک

استمرار و ثبات کیفیت خوراک

SFTI0
فرم خوراک کرامبل
وزن ماهی(gr) <0/5
اندازه خوراک(mm) 0/3-0/5
خاکستر 7-12
رطوبت 7-10
فیبر خام 9
چربی خام 10-13
پروتئین خام 38-40
فسفر 0/8-1/2
SFTI1
فرم خوراک کرامبل
وزن ماهی(gr) 0/5-2
اندازه خوراک(mm) 0/3-0/5
خاکستر 7-12
رطوبت 7-10
فیبر خام 9
چربی خام 10-13
پروتئین خام 38-40
فسفر 0/8-1/2
SFTI2
فرم خوراک کرامبل
وزن ماهی(gr) 2-4
اندازه خوراک(mm) 1-0/5
خاکستر 7-12
رطوبت 7-10
فیبر خام 9
چربی خام 10-13
پروتئین خام 38-40
فسفر 0/8-1/2
FFTI1
فرم خوراک اکسترود-پلت
وزن ماهی(gr) 4-10
اندازه خوراک(mm) >1/8-2/2
خاکستر 7-11
رطوبت 7-10
فیبر خام 9
چربی خام 12-15
پروتئین خام 34-36
فسفر 0/8-1/2
FFTI2
فرم خوراک  اکسترود-پلت
وزن ماهی(gr) 10-70
اندازه خوراک(mm) 1/8-2/2
خاکستر 7-11
رطوبت 7-10
فیبر خام 9
چربی خام 12-15
پروتئین خام 34-36
فسفر
GFTI1
فرم خوراک  اکسترود-پلت
وزن ماهی(gr) 2-4
اندازه خوراک(mm) 1-0/5
خاکستر 7-12
رطوبت 7-10
فیبر خام 9
چربی خام 14-17
پروتئین خام 32-34
فسفر 0/8-1/2
GFTI2
فرم خوراک  اکسترود-پلت
وزن ماهی(gr) 70-200
اندازه خوراک(mm) 3/5-4/5
خاکستر 7-11
رطوبت 7-10
فیبر خام 9
چربی خام 14-17
پروتئین خام 32-34
فسفر 0/8-1/2
GFTI3
فرم خوراک  اکسترود-پلت
وزن ماهی(gr) 800<
اندازه خوراک(mm) 7/5-8/5
خاکستر 7-11
رطوبت 7-10
فیبر خام 9
چربی خام 14-17
پروتئین خام 32-34
فسفر 0/8-1/2

    خانه تماسفروشگاه ارتباط با ما