خوراک ماهی قزل آلا

ماهی قزل آلا رنگین‌کمان

تمرکز جدی بر روی کیفیت خوراک ماهی قزل آلا و توجه به سود اقتصادی برای آبزی پروران باعث شده که شرکت Atlantic گزینه ی برتر برای پرورش‌دهندگان قزل آلا باشد. با برخورداری از کارشناسان متخصص در زمینه ی تغذیه ماهی قزل آلا، ما از دانش خود برای تولید خوراکی با اندازه مناسب و ارزش غذایی بالا استفاده می‌کنیم.

ویژگی‌های خوراک قزل آلا شرکت آتلانتیک

بهره‌گیری از بهترین مواد اولیه با نهایت حساسیت و دقت

به‌کارگیری جدیدترین تحقیقات علمی در زمینه ی فرمولاسیون خوراک

آنالیز دقیق خوراک با استفاده از روش‌های نوین جیره نویسی

حفظ کیفیت آب به دلیل درصد جذب بالای ترکیبات خوراک و کاهش سطح فضولات

حاوی ترکیبات محرک سیستم ایمنی و محرک رشد

استفاده از حداقل مواد ضد تغذیه‌ای در خوراک

به‌کارگیری انواع ترکیبات گیاهی و همچنین طعم دار بودن خوراک

کاهش چشمگیر ضریب تبدیل خوراک (FCR)

استمرار و ثبات کیفیت خوراک

SFT0
فرم خوراککرامبل
وزن ماهی<0/3
(gr)
اندازه خوراک0/3-0/5 (mm)
خاکستر9-13
رطوبت7-10
فیبر خام1/5-3
چربی خام12-15
پروتئین خام50-52
فسفر1-1/5
SFT1
فرم خوراککرامبل
وزن ماهی0/3-1(gr)
اندازه خوراک0/5-0/9 (mm)
خاکستر9-13
رطوبت7-10
فیبر خام1/5-3
چربی خام12-15
پروتئین خام50-52
فسفر1-1/5
SFT2
فرم خوراککرامبل
وزن ماهی1-2
(gr)
اندازه خوراک0/9-1/4 (mm)
خاکستر9-13
رطوبت7-10
فیبر خام1/5-3
چربی خام12-15
پروتئین خام50-52
فسفر1-1/5
SFT3
فرم خوراکنیمه شناور
وزن ماهی2-4
(gr)
اندازه خوراک1/5±0/2 (mm)
خاکستر9-13
رطوبت7-10
فیبر خام1/5-3
چربی خام12-15
پروتئین خام48-50
فسفر1-1/5
SFT4
فرم خوراکنیمه شناور
وزن ماهی4-8
(gr)
اندازه خوراک2±0/2 (mm)
خاکستر9-13
رطوبت7-10
فیبر خام1/5-3
چربی خام12-15
پروتئین خام48-50
فسفر1-1/5
SFT5
فرم خوراکنیمه شناور
وزن ماهی8-15
(gr)
اندازه خوراک2/5±0/2 (mm)
خاکستر9-13
رطوبت7-10
فیبر خام1/5-3
چربی خام12-15
پروتئین خام48-50
فسفر1-1/5
FFT1
فرم خوراکشناور
وزن ماهی15-25
(gr)
اندازه خوراک3±0/3 (mm)
خاکستر7-11
رطوبت7-10
فیبر خام2-4
چربی خام13-17
پروتئین خام42-46
فسفر1-1/5
FFT2
فرم خوراکشناور
وزن ماهی25-50
(gr)
اندازه خوراک4±0/3 (mm)
خاکستر7-11
رطوبت7-10
فیبر خام2-4
چربی خام13-17
پروتئین خام42-46
فسفر1-1/5
GFT1
فرم خوراکشناور
وزن ماهی50-120
(gr)
اندازه خوراک5±0/3 (mm)
خاکستر7-11
رطوبت7-10
فیبر خام2-4
چربی خام14-17
پروتئین خام38-42
فسفر1-1/5
GFT2
فرم خوراکشناور
وزن ماهی120-250
(gr)
اندازه خوراک6±0/5 (mm)
خاکستر7-11
رطوبت7-10
فیبر خام2-4
چربی خام14-17
پروتئین خام38-42
فسفر1-1/5
GFT3
فرم خوراکشناور
وزن ماهی250-500
(gr)
اندازه خوراک7/5±0/5 (mm)
خاکستر7-11
رطوبت7-10
فیبر خام2-4
چربی خام14-17
پروتئین خام38-42
فسفر1-1/5
GFT3
فرم خوراکشناور
وزن ماهی>500
(gr)
اندازه خوراک8/5±0/5 (mm)
خاکستر7-11
رطوبت7-10
فیبر خام2-4
چربی خام14-17
پروتئین خام38-42
فسفر1-1/5
BFT
فرم خوراکشناور
وزن ماهی>1000
(gr)
اندازه خوراک9/5±0/5 (mm)
خاکستر7-11
رطوبت7-10
فیبر خام1-3
چربی خام14-16
پروتئین خام42-46
فسفر1-1/5

    خانه تماسفروشگاه ارتباط با ما