خوراک ماهی قزل آلا

ماهی قزل آلا رنگین‌کمان

تمرکز جدی بر روی کیفیت خوراک ماهی قزل آلا و توجه به سود اقتصادی برای آبزی پروران باعث شده که شرکت Atlantic گزینه ی برتر برای پرورش‌دهندگان قزل آلا باشد. با برخورداری از کارشناسان متخصص در زمینه ی تغذیه ماهی قزل آلا، ما از دانش خود برای تولید خوراکی با اندازه مناسب و ارزش غذایی بالا استفاده می‌کنیم.

ویژگی‌های خوراک قزل آلا شرکت آتلانتیک

بهره‌گیری از بهترین مواد اولیه با نهایت حساسیت و دقت

به‌کارگیری جدیدترین تحقیقات علمی در زمینه ی فرمولاسیون خوراک

آنالیز دقیق خوراک با استفاده از روش‌های نوین جیره نویسی

حفظ کیفیت آب به دلیل درصد جذب بالای ترکیبات خوراک و کاهش سطح فضولات

حاوی ترکیبات محرک سیستم ایمنی و محرک رشد

استفاده از حداقل مواد ضد تغذیه‌ای در خوراک

به‌کارگیری انواع ترکیبات گیاهی و همچنین طعم دار بودن خوراک

کاهش چشمگیر ضریب تبدیل خوراک (FCR)

استمرار و ثبات کیفیت خوراک

SFT0
فرم خوراک کرامبل
وزن ماهی <0/3
(gr)
اندازه خوراک 0/3-0/5 (mm)
خاکستر 9-13
رطوبت 7-10
فیبر خام 1/5-3
چربی خام 12-15
پروتئین خام 50-52
فسفر 1-1/5
SFT1
فرم خوراک کرامبل
وزن ماهی 0/3-1(gr)
اندازه خوراک 0/5-0/9 (mm)
خاکستر 9-13
رطوبت 7-10
فیبر خام 1/5-3
چربی خام 12-15
پروتئین خام 50-52
فسفر 1-1/5
SFT2
فرم خوراک کرامبل
وزن ماهی 1-2
(gr)
اندازه خوراک 0/9-1/4 (mm)
خاکستر 9-13
رطوبت 7-10
فیبر خام 1/5-3
چربی خام 12-15
پروتئین خام 50-52
فسفر 1-1/5
SFT3
فرم خوراک نیمه شناور
وزن ماهی 2-4
(gr)
اندازه خوراک 1/5±0/2 (mm)
خاکستر 9-13
رطوبت 7-10
فیبر خام 1/5-3
چربی خام 12-15
پروتئین خام 48-50
فسفر 1-1/5
SFT4
فرم خوراک نیمه شناور
وزن ماهی 4-8
(gr)
اندازه خوراک 2±0/2 (mm)
خاکستر 9-13
رطوبت 7-10
فیبر خام 1/5-3
چربی خام 12-15
پروتئین خام 48-50
فسفر 1-1/5
SFT5
فرم خوراک نیمه شناور
وزن ماهی 8-15
(gr)
اندازه خوراک 2/5±0/2 (mm)
خاکستر 9-13
رطوبت 7-10
فیبر خام 1/5-3
چربی خام 12-15
پروتئین خام 48-50
فسفر 1-1/5
FFT1
فرم خوراک شناور
وزن ماهی 15-25
(gr)
اندازه خوراک 3±0/3 (mm)
خاکستر 7-11
رطوبت 7-10
فیبر خام 2-4
چربی خام 13-17
پروتئین خام 42-46
فسفر 1-1/5
FFT2
فرم خوراک شناور
وزن ماهی 25-50
(gr)
اندازه خوراک 4±0/3 (mm)
خاکستر 7-11
رطوبت 7-10
فیبر خام 2-4
چربی خام 13-17
پروتئین خام 42-46
فسفر 1-1/5
GFT1
فرم خوراک شناور
وزن ماهی 50-120
(gr)
اندازه خوراک 5±0/3 (mm)
خاکستر 7-11
رطوبت 7-10
فیبر خام 2-4
چربی خام 14-17
پروتئین خام 38-42
فسفر 1-1/5
GFT2
فرم خوراک شناور
وزن ماهی 120-250
(gr)
اندازه خوراک 6±0/5 (mm)
خاکستر 7-11
رطوبت 7-10
فیبر خام 2-4
چربی خام 14-17
پروتئین خام 38-42
فسفر 1-1/5
GFT3
فرم خوراک شناور
وزن ماهی 250-500
(gr)
اندازه خوراک 7/5±0/5 (mm)
خاکستر 7-11
رطوبت 7-10
فیبر خام 2-4
چربی خام 14-17
پروتئین خام 38-42
فسفر 1-1/5
GFT3
فرم خوراک شناور
وزن ماهی >500
(gr)
اندازه خوراک 8/5±0/5 (mm)
خاکستر 7-11
رطوبت 7-10
فیبر خام 2-4
چربی خام 14-17
پروتئین خام 38-42
فسفر 1-1/5
BFT
فرم خوراک شناور
وزن ماهی >1000
(gr)
اندازه خوراک 9/5±0/5 (mm)
خاکستر 7-11
رطوبت 7-10
فیبر خام 1-3
چربی خام 14-16
پروتئین خام 42-46
فسفر 1-1/5

    خانه تماسفروشگاه ارتباط با ما