خوراک ماهی کپور

کپـور ماهیـان

کپـور ماهیـان بدون شـک مهم‌ترین خـانواده از مــاهیـان استخــوانــی هستنــد کــه در مقیــاس جهــانی پـرورش داده می‌شوند. در میان کپور ماهیان، کپور معمولی پس از کپور نقره‌ای و کپـور علـف خوار از گونه‌های مهـم پـرورشـی مـحسـوب می‌شود. با تـوجـه به احتیاجـات کمـی و کیفی تغذیه‌ای ماهی کپور شرکت Atlantic با فرمولاسیون دقیق و انتخاب مواد اولیه با کیفیت درصدد برطرف نمودن دغدغه آبزی پروران گرامی برای تهیه غذای مطلوب است.

ویژگی‌های خوراک کپور شرکت آتلانتیک

  • بهره‌گیری از بهترین مواد اولیه با نهایت حساسیت و دقت
  • بالانس خوراک ازنظر میزان پروتئین و انرژی و سایر پارامترها بر اساس روش‌های نوین جیره نویسی
  • حاوی ترکیبات محرک سیستم ایمنی و محرک رشد
  • حاوی ترکیب کاملی از ویتامین‌ها، مواد معدنی و آمینواسیدها
  • کاهش چشمگیر ضریب تبدیل خوراک (FCR) با به‌کارگیری جدیدترین تحقیقات علمی در زمینه ی فرمولاسیون خوراک
  • استمرار و ثبات کیفیت خوراک
SFC0
فرم خوراکفرورونده-شناور
وزن ماهی<0/1
(gr)
اندازه خوراک0/1-0/5 (mm)
خاکستر8-11
رطوبت7-10
فیبر خام3-6
چربی خام6-8
پروتئین خام38-41
فسفر0/7-1/5
SFC1
فرم خوراکفرورونده-شناور
وزن ماهی1-5
(gr)
اندازه خوراک0/5-1 (mm)
خاکستر8-11
رطوبت7-10
فیبر خام3-6
چربی خام6-8
پروتئین خام38-41
فسفر0/7-1/5
SFC2
فرم خوراکفرورونده-شناور
وزن ماهی5-10
(gr)
اندازه خوراک2 (mm)
خاکستر8-11
رطوبت7-10
فیبر خام3-6
چربی خام6-8
پروتئین خام38-41
فسفر0/7-1/5
FFC2
فرم خوراکفرورونده-شناور
وزن ماهی10-50
(gr)
اندازه خوراک3 (mm)
خاکستر8-11
رطوبت7-10
فیبر خام3-6
چربی خام6-8
پروتئین خام35-38
فسفر0/7-1/5
GFC1
فرم خوراکفرورونده-شناور
وزن ماهی50-100
(gr)
اندازه خوراک 4±0/4(mm)
خاکستر8-11
رطوبت7-10
فیبر خام6-8
چربی خام6-8
پروتئین خام27-30
فسفر0/7-1/5
GFC2
فرم خوراکفرورونده-شناور
وزن ماهی100-400
(gr)
اندازه خوراک 6±0/5(mm)
خاکستر8-11
رطوبت7-10
فیبر خام6-8
چربی خام6-8
پروتئین خام27-30
فسفر0/7-1/5
GFC3
فرم خوراکفرورونده-شناور
وزن ماهی400-800
(gr)
اندازه خوراک 8±0/5(mm)
خاکستر8-11
رطوبت7-10
فیبر خام6-8
چربی خام6-8
پروتئین خام27-30
فسفر0/7-1/5
GFC4
فرم خوراکفرورونده-شناور
وزن ماهی>800
(gr)
اندازه خوراک 10±0/5(mm)
خاکستر8-11
رطوبت7-10
فیبر خام6-8
چربی خام6-8
پروتئین خام27-30
فسفر0/7-1/5
BFC
فرم خوراکفرورونده-شناور
وزن ماهی>1000
(gr)
اندازه خوراک 10/5±0/5(mm)
خاکستر8-11
رطوبت7-10
فیبر خام6-8
چربی خام9-12
پروتئین خام36-40
فسفر0/7-1/5

    خانه تماسفروشگاه ارتباط با ما