ماهی کپور معمولی

جدول آنالیز خوراک ماهی کپور معمولی

SFC0
فرم خوراک فرورونده-شناور
وزن ماهی <0/1
(gr)
اندازه خوراک 0/1-0/5 (mm)
خاکستر 8-11
رطوبت 7-10
فیبر خام 3-6
چربی خام 6-8
پروتئین خام 38-41
فسفر 0/7-1/5
SFC1
فرم خوراک فرورونده-شناور
وزن ماهی 1-5
(gr)
اندازه خوراک 0/5-1 (mm)
خاکستر 8-11
رطوبت 7-10
فیبر خام 3-6
چربی خام 6-8
پروتئین خام 38-41
فسفر 0/7-1/5
SFC2
فرم خوراک فرورونده-شناور
وزن ماهی 5-10
(gr)
اندازه خوراک 2 (mm)
خاکستر 8-11
رطوبت 7-10
فیبر خام 3-6
چربی خام 6-8
پروتئین خام 38-41
فسفر 0/7-1/5
FFC2
فرم خوراک فرورونده-شناور
وزن ماهی 10-50
(gr)
اندازه خوراک 3 (mm)
خاکستر 8-11
رطوبت 7-10
فیبر خام 3-6
چربی خام 6-8
پروتئین خام 35-38
فسفر 0/7-1/5
GFC1
فرم خوراک فرورونده-شناور
وزن ماهی 50-100
(gr)
اندازه خوراک  4±0/4(mm)
خاکستر 8-11
رطوبت 7-10
فیبر خام 6-8
چربی خام 6-8
پروتئین خام 27-30
فسفر 0/7-1/5
GFC2
فرم خوراک فرورونده-شناور
وزن ماهی 100-400
(gr)
اندازه خوراک  6±0/5(mm)
خاکستر 8-11
رطوبت 7-10
فیبر خام 6-8
چربی خام 6-8
پروتئین خام 27-30
فسفر 0/7-1/5
GFC3
فرم خوراک فرورونده-شناور
وزن ماهی 400-800
(gr)
اندازه خوراک  8±0/5(mm)
خاکستر 8-11
رطوبت 7-10
فیبر خام 6-8
چربی خام 6-8
پروتئین خام 27-30
فسفر 0/7-1/5
GFC4
فرم خوراک فرورونده-شناور
وزن ماهی >800
(gr)
اندازه خوراک  10±0/5(mm)
خاکستر 8-11
رطوبت 7-10
فیبر خام 6-8
چربی خام 6-8
پروتئین خام 27-30
فسفر 0/7-1/5
BFC
فرم خوراک فرورونده-شناور
وزن ماهی >1000
(gr)
اندازه خوراک  10/5±0/5(mm)
خاکستر 8-11
رطوبت 7-10
فیبر خام 6-8
چربی خام 9-12
پروتئین خام 36-40
فسفر 0/7-1/5

ماهی کپور معمولی

کپـور ماهیـان بدون شـک مهم‌ترین خـانواده از مــاهیـان استخــوانــی هستنــد کــه در مقیــاس جهــانی پـرورش داده می‌شوند. در میان کپور ماهیان، کپور معمولی پس از کپور نقره‌ای و کپـور علـف خوار از گونه‌های مهـم پـرورشـی مـحسـوب می‌شود. با تـوجـه به احتیاجـات کمـی و کیفی تغذیه‌ای ماهی کپور شرکت Atlantic با فرمولاسیون دقیق و انتخاب مواد اولیه با کیفیت درصدد برطرف نمودن دغدغه آبزی پروران گرامی برای تهیه غذای مطلوب است.

ویژگی‌های خوراک کپور شرکت آتلانتیک

 

بهره‌گیری از بهترین مواد اولیه با نهایت حساسیت و دقت

بالانس خوراک ازنظر میزان پروتئین و انرژی و سایر پارامترها بر اساس روش‌های نوین جیره نویسی

حاوی ترکیبات محرک سیستم ایمنی و محرک رشد

حاوی ترکیب کاملی از ویتامین‌ها، مواد معدنی و آمینواسیدها

کاهش چشمگیر ضریب تبدیل خوراک (FCR) با به‌کارگیری جدیدترین تحقیقات علمی در زمینه ی فرمولاسیون خوراک

استمرار و ثبات کیفیت خوراک

    خانه تماسفروشگاه ارتباط با ما