خوراک ماهی خاویاری

ماهی خاویاری

پرورش تجاری ماهیان خاویاری در برخی کشورهای جهان از سال‌های گذشته آغاز شده است و در ایران نیز در سال‌های اخیر توجه بسیاری از متصدیان صنعـت آبزی‌پروری را به خـود معطـوف داشتـه است. یکی از مسائل بنیـادی در عرصـه پـرورش و تولیـد تجـاری ماهیان خاویاری آگاهی از نیازهای غذایی این‌گونه است و تهیه غذای مطلوب برای ایـن ماهـیان از معضلات و دغدغه‌های متصدیان این حـرفه است. لـذا شـرکت Atlantic تلاش دارد با شناخت عـادات و نیازهای غـذایـی این‌گونه و با انتخاب مواد اولیه با کیفیت و آزمایش‌های میدانی در راستـای تـولید غـذای مـناسـب بـرای تاس ماهیان نیازهای آبزی پروران این حوزه را برطرف نمایـد.

ویژگی‌های خوراک ماهیان خاویاری شرکت آتلانتیک

 

  • بهره‌گیری از بهترین مواد اولیه با نهایت حساسیت و دقت
  • به‌کارگیری بروزترین متدهای علمی دنیا در زمینه ی فرمولاسیون خوراک ماهیان خاویاری
  • حاوی ترکیبات محرک سیستم ایمنی و محرک رشد
  • حاوی ترکیب کاملی از ویتامین‌ها، مواد معدنی و آمینواسیدها
  • کاهش چشمگیر ضریب تبدیل خوراک (FCR)
  • استمرار و ثبات کیفیت خوراک
SFA0
فرم خوراککارامبل
وزن ماهی0/3(gr)
اندازه خوراک0/3-0/5 (mm)
خاکستر7-11
رطوبت7-10
فیبر خام1-3
چربی خام12-14
پروتئین خام54-56
SFA2
فرم خوراککارامبل
وزن ماهی0/3-0/5(gr)
اندازه خوراک0/5-0/9 (mm)
خاکستر7-11
رطوبت7-10
فیبر خام1-3
چربی خام12-14
پروتئین خام54-56
SFA2
فرم خوراککرامبل
وزن ماهی0/5-1(gr)
اندازه خوراک0/9-1/4 (mm)
خاکستر7-11
رطوبت7-10
فیبر خام1-3
چربی خام12-14
پروتئین خام54-56
SFA3
فرم خوراکفرو رونده
وزن ماهی1-5(gr)
اندازه خوراک1/3 (mm)
خاکستر7-11
رطوبت7-10
فیبر خام1-3/5
چربی خام12-14
پروتئین خام48-50
SFA4
فرم خوراکفرو رونده
وزن ماهی5-30(gr)
اندازه خوراک1/5 (mm)
خاکستر7-10
رطوبت7-10
فیبر خام1-3/5
چربی خام12-14
پروتئین خام48-50

 

FFA1
فرم خوراکفرو رونده
وزن ماهی30-100(gr)
اندازه خوراک2 (mm)
خاکستر7-10
رطوبت7-10
فیبر خام2-4
چربی خام12-16
پروتئین خام48-50
FFA2
فرم خوراکفرو رونده
وزن ماهی100-300(gr)
اندازه خوراک3 (mm)
خاکستر7-10
رطوبت7-10
فیبر خام2-4
چربی خام12-16
پروتئین خام48-50

 

 

GFA1
فرم خوراکفرو رونده
وزن ماهی300-1400(gr)
اندازه خوراک4 (mm)
خاکستر7-10
رطوبت7-10
فیبر خام2-4
چربی خام12-16
پروتئین خام43-46
GFA2
فرم خوراکفرو رونده
وزن ماهی1400-4000(gr)
اندازه خوراک6 (mm)
خاکستر7-10
رطوبت7-10
فیبر خام2-4
چربی خام12-16
پروتئین خام43-46
GFA3
فرم خوراکفرو رونده
وزن ماهی4000-9000(gr)
اندازه خوراک8 (mm)
خاکستر7-10
رطوبت7-10
فیبر خام2-4
چربی خام12-16
پروتئین خام40-44
GFA4
فرم خوراکفرو رونده
وزن ماهی>9000(gr)
اندازه خوراک10 (mm)
خاکستر7-10
رطوبت7-10
فیبر خام2-4
چربی خام12-16
پروتئین خام40-44
BFA1
فرم خوراکفرو رونده
وزن ماهی9000-30000(gr)
اندازه خوراک10 (mm)
خاکستر7-10
رطوبت7-10
فیبر خام1-3
چربی خام10-14
پروتئین خام54-56

 

BFA2
فرم خوراکفرو رونده
وزن ماهی>30000(gr)
اندازه خوراک0/3±0/5 (mm)
خاکستر7-10
رطوبت7-10
فیبر خام1-3
چربی خام10-14
پروتئین خام54-56

 

    خانه تماسفروشگاه ارتباط با ما