ماهی خاویاری

پرورش تجاری ماهیان خاویاری در برخی کشورهای جهان از سال‌های گذشته آغاز شده است و در ایران نیز در سال‌های اخیر توجه بسیاری از متصدیان صنعـت آبزی‌پروری را به خـود معطـوف داشتـه است. یکی از مسائل بنیـادی در عرصـه پـرورش و تولیـد تجـاری ماهیان خاویاری آگاهی از نیازهای غذایی این‌گونه است و تهیه غذای مطلوب برای ایـن ماهـیان از معضلات و دغدغه‌های متصدیان این حـرفه است. لـذا شـرکت Atlantic تلاش دارد با شناخت عـادات و نیازهای غـذایـی این‌گونه و با انتخاب مواد اولیه با کیفیت و آزمایش‌های میدانی در راستـای تـولید غـذای مـناسـب بـرای تاس ماهیان نیازهای آبزی پروران این حوزه را برطرف نمایـد.

ویژگی‌های خوراک ماهیان خاویاری شرکت آتلانتیک

 

  • بهره‌گیری از بهترین مواد اولیه با نهایت حساسیت و دقت
  • به‌کارگیری بروزترین متدهای علمی دنیا در زمینه ی فرمولاسیون خوراک ماهیان خاویاری
  • حاوی ترکیبات محرک سیستم ایمنی و محرک رشد
  • حاوی ترکیب کاملی از ویتامین‌ها، مواد معدنی و آمینواسیدها
  • کاهش چشمگیر ضریب تبدیل خوراک (FCR)
  • استمرار و ثبات کیفیت خوراک
SFA0
فرم خوراک کارامبل
وزن ماهی <0/3(gr)
اندازه خوراک 0/3-0/5 (mm)
خاکستر 7-11
رطوبت 7-10
فیبر خام 1-3
چربی خام 12-14
پروتئین خام 54-56
فسفر 1-2
SFA2
فرم خوراک کارامبل
وزن ماهی 0/3-0/5(gr)
اندازه خوراک 0/5-0/9 (mm)
خاکستر 7-11
رطوبت 7-10
فیبر خام 1-3
چربی خام 12-14
پروتئین خام 54-56
فسفر 1-2
SFA2
فرم خوراک کرامبل
وزن ماهی 0/5-1(gr)
اندازه خوراک 0/9-1/4 (mm)
خاکستر 7-11
رطوبت 7-10
فیبر خام 1-3
چربی خام 12-14
پروتئین خام 54-56
فسفر 1-2
SFA3
فرم خوراک فرو رونده
وزن ماهی 1-5(gr)
اندازه خوراک 1/3 (mm)
خاکستر 7-11
رطوبت 7-10
فیبر خام 1-3/5
چربی خام 12-14
پروتئین خام 50-54
فسفر 1-2
SFA4
فرم خوراک فرو رونده
وزن ماهی 5-30(gr)
اندازه خوراک 1/5 (mm)
خاکستر 7-10
رطوبت 7-10
فیبر خام 1-3/5
چربی خام 12-14
پروتئین خام 50-54
فسفر 1-2
FFA1
فرم خوراک فرو رونده
وزن ماهی 30-100(gr)
اندازه خوراک 2 (mm)
خاکستر 7-10
رطوبت 7-10
فیبر خام 1-3/5
چربی خام 12-16
پروتئین خام 48-50
فسفر 1-2
FFA2
فرم خوراک فرو رونده
وزن ماهی 100-300(gr)
اندازه خوراک 3 (mm)
خاکستر 7-10
رطوبت 7-10
فیبر خام 2-4
چربی خام 12-16
پروتئین خام 48-50
فسفر 1-1/5
GFA1
فرم خوراک فرو رونده
وزن ماهی 300-1400(gr)
اندازه خوراک 4 (mm)
خاکستر 7-10
رطوبت 7-10
فیبر خام 2-4
چربی خام 12-16
پروتئین خام 42-44
فسفر 1-1/5
GFA2
فرم خوراک فرو رونده
وزن ماهی 1400-4000(gr)
اندازه خوراک 6 (mm)
خاکستر 7-10
رطوبت 7-10
فیبر خام 2-4
چربی خام 12-16
پروتئین خام 43-46
فسفر 1-2
GFA3
فرم خوراک فرو رونده
وزن ماهی 4000-9000(gr)
اندازه خوراک 8 (mm)
خاکستر 7-10
رطوبت 7-10
فیبر خام 2-4
چربی خام 12-16
پروتئین خام 40-44
فسفر 1-2
GFA4
فرم خوراک فرو رونده
وزن ماهی >9000(gr)
اندازه خوراک 10 (mm)
خاکستر 7-10
رطوبت 7-10
فیبر خام 2-4
چربی خام 12-16
پروتئین خام 40-44
فسفر 1-2
BFA1
فرم خوراک فرو رونده
وزن ماهی 9000-30000(gr)
اندازه خوراک 10 (mm)
خاکستر 7-10
رطوبت 7-10
فیبر خام 1-3
چربی خام 10-14
پروتئین خام 54-56
فسفر 1-2
BFA2
فرم خوراک فرو رونده
وزن ماهی >30000(gr)
اندازه خوراک 10-12 (mm)
خاکستر 7-10
رطوبت 7-10
فیبر خام 1-3
چربی خام 10-14
پروتئین خام 48-50
فسفر 1-1/5

    خانه تماسفروشگاه ارتباط با ما